Breaking News

אי ספיקת לב: הטיפול החדש במחלת הלב הכי שכיחה בעולם

אי ספיקת לב נחשבת למחלת לב שכיחה מאוד שכוללת כמה תסמינים – מה שמקשה על הגילוי שלה לעיתים. שני מחקרים מהעת האחרונה שנערכו על תרופה חדשה מצאו ממצאים מלאי תקווה עבור החולים

אי ספיקת לב נחשבת למחלת הלב הכי נפוצה בעולם. על פי הערכות, עשרות מיליוני בני אדם סובלים מאי ספיקת לב והשכיחות שלה באוכלוסייה הבוגרת בעולם המערבי מוערכת ב-1 עד 2 אחוזים. בישראל ישנם עשרות אלפי בני אדם עם אי ספיקת לב – חלקם מאובחנים וחלקם לא.

אי ספיקת לב אינה מחלה אחת אלא הסתמנות קלינית שכוללת מספר סוגים של מחלות. למעשה, אנחנו מגדירים אי ספיקת לב כמצב רפואי בו הלב אינו מצליח לספק את כמות הדם שהגוף צריך. התסמונת הזו יכולה להיווצר מבעיה מבנית או מבעיה תפקודית בשריר הלב.

התסמינים של אי ספיקת לב אינם ספציפיים וייחודיים למחלה. כשאלו מופיעים הם עלולים להעלות חשד לאי ספיקת לב – אך הם לבדם אינם מספיקים על מנת לקבוע אבחנה. הסימפטום הנפוץ ביותר הוא קוצר נשימה במאמץ אך כמובן יכולות להיות סיבות נוספות שגורמות לכך. ישנם תסמינים נוספים כמו עייפות , חולשה, סחרחורות , דפיקות לב, בצקות, נפיחות ברגליים ובבטן, כאבים בחזה וכדומה אך כאמור גם אלו אינם ספציפיים לאי ספיקת לב ולכן לעיתים קיים קושי באבחון המחלה.

ישנן בדיקות נוספות שיכולות לאשר או לשלול את אי ספיקת הלב – החל מתשאול רפואי של המטופל, דרך בדיקה גופנית, בדיקות דם וכמובן בדיקת הדמיה “אקו לב” שנותנת לרופא תמונת מצב על מבנה ותפקוד הלב. כיום יש בדיקת דם ספציפית שיכולה לסייע לאשר או לשלול אי ספיקת לב שנקראת “BNP”. הבדיקה בודקת רמת חלבון המופרש מתאי שריר הלב כאשר הם במצוקה, ולכן ככל שרמת BNP הנמדדת בדם גבוהה יותר כך גם מצוקת הלב גדולה יותר וניתן לקבוע שהמטופל סובל מאי ספיקת לב. הבדיקה הזו קיימת בשימוש באופן נרחב בעולם, אך למרבה הצער אינה נמצאת עדיין בסל הבריאות בישראל וקיימת רק בחלק מבתי החולים בארץ.
למרות שאי ספיקת לב היא תסמונת שכוללת מספר רב של מחלות, ניתן לחלק את החולים ל-3 סוגים מרכזיים על בסיס מדד המכונה “מִקְטַע פְּלִיטָה” – מדד שבוחן את יכולת התכווצות שריר הלב. הסוג הראשון – “חולים עם אי ספיקת לב ותפקוד לב ירוד” – אלו חולים שמקטע-הפליטה שלהם הוא מתחת ל-40 אחוזים. קבוצה זו מהווה כמחצית מכמות החולים; הסוג השני – “חולים עם אי ספיקת לב ותפקוד לב שמור” – אלו חולים שמקטע-הפליטה שלהם הוא 50% ומעלה; הסוג השלישי – “חולים עם אי ספיקת לב ותפקוד לב ירוד במידה קלה” – אלו חולים שמקטע-הפליטה שלהם הוא בין 40 ל-50 אחוזים.

לחולים עם אי ספיקת לב ותפקוד ירוד מתחת ל-40 אחוזים קיימות כיום מספר אפשרויות טיפול עם תרופות שהוכיחו הפחתה משמעותית בסיבוכים העיקריים של המחלה כמו הפחתה באשפוזים ותמותה קרדיו-וסקולרית. אולם לשתי הקבוצות האחרות, כל התרופות הקיימות במשך שנים ארוכות לא הצליחו להוכיח שיפור משמעותי מבחינה סטטיסטית על מהלך המחלה, ולכן עיקר הטיפול התרכז בניסיון לשפר את התסמינים של החולה.

“מהפכה של ממש”